สปสช. ให้บริการตรวจดวงตาและฉายเลเซอร์ฟรี เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมให้บริการตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่และฉายเลเซอร์รักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา ป้องกันตาบอดฟรี แก่ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในกิจกรรมรณรงค์เบาหวานโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสหพันธ์เบาหวานนานาชาติประมาณการว่า ประชากรทั่วโลกเป็นโรคเบาหวานมากกว่า 250 ล้านคนหรือเกือบร้อยละ 7 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก และเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปี จะมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เพิ่ขึ้นร้อยละ 70 ส่วนในประเทศไทยในปี 2551 มีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 388,551 ราย เสียชีวิต 7,725 ราย คาดว่าทั่วประเทศมีประชาชนกำลังเป็นเบาหวานกว่า 3 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยร้อยละ 50 ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค และไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม จึงมีความเสี่ยงเกิดปัญหาแทรกซ้อน ทั้งโรคไตวาย และตาบอด ดังนั้นในวันเบาหวานโลกปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัด 2 โครงการใหญ่ ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เพื่อรณรงค์โรควันเบาหวานพร้อมกันทั่วประเทศ ในหัวข้อ "เบาหวานควบคุมได้...เพียงรู้และเข้าใจ (Understand Diabetes and Take Control) โดยให้โรงพยาบาลศูนย์ 25 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป 71 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยตรวจคัดกรองหาโรคแทรกซ้อน และจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันตาบอดจากเบาหวานขึ้นตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 นอกจากนี้ จะจัดรถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ (Mobile Eye Unit)และฉายเลเซอร์รักษาผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และมีปัญหาเบาหวานขึ้นตา จำนวน 9,999 ดวงตาฟรี เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2554 โดย สปสช. จะออกค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั้งหมด 7 ล้านกว่าบาท เฉลี่ยรายละ 770 บาท

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!