ก.วิทย์ฯ สนับสนุนงบก่อตั้งสภาวิชาชีพด้านวิทย์ฯแห่งแรกของไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนงบก่อตั้งสภาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของไทย หวังช่วยรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาศาสตร์ให้ได้ตามหลักกฎหมาย นายนิรุจน์ อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังประชุมสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 3.5 ล้านบาทก่อตั้งสภาดังกล่าว ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับหน้าที่เป็นสภานายกพิเศษทำหน้าที่ควบคุมหรือท้วงติงในการทำงานได้ ทั้งนี้ องค์กรดังกล่าวถือเป็นองค์กรอิสระแห่งแรกที่ช่วยวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และสหวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการรับรองตามหลักของกฎหมายและพัฒนาขีดความสามารถให้เกิดการเชื่อมโยงงานด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาให้มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งสภาดังกล่าวยังช่วยชี้นำแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับรัฐบาลปูทางไปสู่การพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมศึกษาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ที่สำคัญจะได้การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้จะเกิดผลดีในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ อีกทั้งส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับการยอมรับมาตรฐานสินค้าจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีสมาชิกอยู่ในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 12,000 คน คาดว่าในปี 2553 จะมีสมาชิกเพิ่มอีกจำนวน 5,000 คน ขณะนี้เดียวกันจะหาแนวทางควบคุมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ในครบทั้ง 4 ด้านในปีเดียวกันก่อนที่ออกเป็นใบอนุญาตรับรองได้ภายในปี 2554 นอกจากนี้ ในอนาคตจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่างหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!