ทต.ปากน้ำ เตือนให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ตามกำหนด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลปากน้ำ เตือนประชาชนให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ตามกำหนด ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ นายประยูร บัวสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จ.งหวัดระนอง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2552 เมษายน 2553 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภ.ร.ด. 2 เพื่อประเมินภาษีในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี และขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี ตามแบบ ภ.ร.ด. 8 จากเทศบาลตำบลปากน้ำ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน พร้อมนำหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ กล่าวว่า ในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี พร้อมหลักฐานต่างๆ ไปแสดงด้วย ขณะที่ภาษีป้าย ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี และต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน พร้อมหลักฐานต่าง ๆ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ กล่าวด้วยว่า ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำ โทร.0-7782-3017 ถึง 11

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!