ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 10 ทุน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนคนดีมีคุณธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคมและขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 10 ทุน นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านโดยได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสังคมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด สำหรับโครงการนี้ถือเป็นภารกิจที่ธนาคารดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับปีนี้ได้สนับสนุนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 10 ทุน เป็นเงิน 1.53 ล้านบาท ผ่านสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านนายเจ๊ะปูเตะ เจ๊ะสะรี อายุ 71 ปี หนึ่งในผู้แสวงบุญที่ได้รับการคัดสรรร่วมโครงการ กล่าวขอบคุณธนาคารออมสิน ที่ได้ให้ความสำคัญกับทุกศาสนา ซึ่งตนเองมีอายุมากแล้ว หากโดยลำพังแล้วชั่วชีวิตนี้ไม่มีกำลังทรัพย์มาประกอบพิธีฮัจญ์ได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตและเชื่อมั่นเสมอว่าการปฏิบัติดี ประพฤติดีย่อมได้รับสิ่งดีๆที่สังคมหยิบยื่น ซึ่งจะยึดหลักนี้ไว้และทำคุณประโยชน์ให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกำลังความสามารถจนกว่าชีวิตจะหาไม่ นอกจากนี้ธนาคารออมสินมีบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามที่เปิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจะตอบสนองความต้องการแก่ผู้ประสงค์จะออมเงิน หรือแสวงหารายได้จากการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย และไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการบริการรับฝากเงินเพื่อทำฮัจญ์ และอุมเราะฮ์ เพื่อส่งเสริมชาวไทยมุสลิม ให้ออมทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือทำอุมเราะฮ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด