เทคโนโลยีไม่ได้ทำให้คนยิ่งแยกตัวโดดเดี่ยว

เทคโนโลยีไม่ได้ทำให้คนยิ่งแยกตัวโดดเดี่ยว
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการสำรวจของสหรัฐ พบว่า อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ได้ทำให้มนุษย์แยกอยู่โดดเดี่ยว แต่ยิ่งเพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคม

ผลสำรวจนี้ได้รับอิทธิพลจากผลการศึกษาของนักสังคมวิทยาอเมริกันเมื่อปี 2549 ซึ่งระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ชาวอเมริกันโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้น เครือข่ายทางสังคมหดแคบลงและความหลากหลายของการติดต่อก็ลดลงตามไปด้วย

การศึกษาโดย Pew Internet and American Life Project ในหัวข้อ Social Isolation and New Technology พบว่า ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายทาง สังคมที่หลากหลายและขยายใหญ่ขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ได้ทำให้เครือข่ายการติดต่อทางสังคมของมนุษย์มีความหลากหลายและขยายวงกว้าง

ผลการสำรวจทางโทรศัพท์กลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ 2,512 คนโดย Princeton Survey Research International ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมปีนี้ พบว่า การแยกโดดเดี่ยวทางสังคมแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2528 นักวิจัยยังพบหลักฐานด้วยว่าอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่สร้างความ สัมพันธ์ด้านบวกต่อเครือข่ายเพื่อนบ้าน องค์กรอาสาสมัครและการใช้พื้นที่สาธารณะ โดยพบว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำในการทำงาน และผู้ที่มีบล็อกเป็นของตนเอง มักจะเป็นคนที่เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรอาสาสมัครในท้องถิ่นด้วย

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด