จ.ลำพูน จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำพูนจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ดร.ดิเรกกช ภณก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือว่า ฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี 2552 เริ่มปกติประมาณกลางเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งจะทำให้อากาศเย็นลงและมีหมอกในตอนเช้า กลางฤดูหนาวในเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 ทำให้อากาศเย็น และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่บยอดดอย และสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดลำพูนจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2552 2553 ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อข่าวสาร และสถานการณ์ภัยหนาว จัดหาผ้าห่ม และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้งและอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงหมอกลงจัด รวมทั้งให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก รวมถึงให้การรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยเนื่องจากอากาศหนาวเย็น สำหรับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดลำพูนจัดตั้งขึ้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน โทร./โทรสาร 053-562963

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!