รมช.ศธ. ระบุ ผลประเมินคุณภาพทางการศึกษาของ สมศ. เป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ ผลประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการศึกษา นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งภายในการเปิดประชุมวิชาการ "งาน 9 ปี สมศ. ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา(สมศ.)จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือ ว่า การประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญต่อกระบวนการพัฒนา เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในส่วนของการศึกษาถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาวนริศรา กล่าวอีกว่า จากผลการประเมินอย่างเข็มงวดของ สมศ.ภายใน 9 ปีที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ และหวังว่าในอนาคตจะเข้มข้นข้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้สูงขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!