ประมงจังหวัดตราด เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขอต่ออายุทะเบียนฟาร์มใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประมงจังหวัดตราด เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาดำเนินการขอต่ออายุทะเบียนฟาร์มใหม่ เพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (6 พ.ย.52) นายไชยันต์ การสมเนตร ประมงจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประมงจังหวัดตราด ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทะเบียนผู้ประกอบการด้านกาประมง ตั้งแต่ปี 2546 ขณะนี้ได้มีระเบียบกรมประมงว่า ด้วยการทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ.2550 โดยทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีอายุ 2 ปี ทะเบียนฟาร์มของเกษตรกรที่ได้ทำการขึ้นไว้ก่อนเดือนธันวาคม 2552 นั้น จะหมดอายุลง สำนักงานประมงจังหวัดตราด จึงขอให้เกษตรกรที่ยังประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ ขอต่ออายุทะเบียนฟาร์มใหม่ เพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลวางแผนพัฒนาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง ใบกำกับสินค้าสัตว์น้ำ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งที่เกษตรกรต้องนำมาใช้ในการขอต่ออายุทะเบียนฟาร์ม ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำประชาชน เอกสสารที่แสดงถึงการมีสิทธิในการใช้พื้นที่ดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อพันธ์น้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารสัตว์น้ำ หรือใบรายงานผลผลิตสัตว์น้ำ เป็นต้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!