สธ.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หารือนักกฎหมาย จัดทำคู่มือการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หารือนักกฎหมายและนักโฆษณา เพื่อจัดทำคู่มือการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิบัติ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าเตรียมเรียกผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ารับทราบแนวทางการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังในวันนี้ (6 พ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันพิจารณาจัดทำคู่มือการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในมาตรา 32 ว่าด้วยการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทราบ ป้องกันการโฆษณาผิดกฎหมาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า สำหรับการตัดสินว่า โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบใดผิดกฎหมายหรือไม่นั้น อาจจะเข้าใจยากในทางปฏิบัติ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะได้ข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านกฎหมายและด้านการโฆษณา เพื่อจัดทำคู่มือที่เข้าใจง่ายขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด