แฉเงินฝากวัดโสธรนับร้อยบัญชีฝาก3ธนาคารใหญ่

แฉเงินฝากวัดโสธรนับร้อยบัญชีฝาก3ธนาคารใหญ่

6 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ร่วมลงชื่อเสนอเจ้าคณะภาค 12 ให้ปลดเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พ้นจากตำแหน่ง อ้างทำผิดกฎมหาเถรสมาคมเกิดความเสียหายแก่วัดโสธรฯชัดเจน

(5พฤศจิกายน) พระครูโสภณสรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวริวหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตอนนี้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร 6 รูป ได้ทำหนังสือถึงเจ้าคณะภาค 12 ที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวริวหาร 6 รูป ร่วมกันลงนามเพื่อขอให้มีมหาเถรสมาคม มีคำสั่งปลดพระเทพปัญญาเมธี ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยให้เหตุผลว่า พระเทพปัญญาเมธี มิได้ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารให้เสร็จสิ้น ภายใน 5 ปีทันตามกำหนดทำให้การปกครองของวัดโสธรฯเสียหาย เพราะไม่มีผู้ปฏิบัติแทนได้ เป็นความผิดตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อ 55(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่คณะสงฆ์ เวลา 5 ปีไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนหมดอายุรักษาการหรือปรึกษาหารือกับพระสงฆ์ในวัด ทางออกไม่ยากคือทางวัดยังยืนยันพระปริยัติกิจวิธานเท่านั้น

"การแต่งตั้งพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางปะกง มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโสธร เปรียบเสมือนการนำเอาไก่ป่า มาอยู่ที่บ้าน ไก่บ้านมีจำนวนมาก อาจจะถูกรุมจิกตี" พระครูโสภณสรกิจ กล่าว

ด้านพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ ว่าที่เจ้าอาวาสวัดโสธรฯรูปใหม่ กล่าวอย่างอารมณ์ดีหลังคุมสอบนักธรรม อยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ ว่า ตนเองไม่ทราบเรื่องการเสนอแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและยังไม่มีคำสั่งมา ถ้ามีคำสั่งมาก็ไปทำหน้าที่ตามคำสั่ง ตอนนี้ยังไม่อยากแสดงความคิดเห็น ส่วนการคัดค้านก็เป็นเรื่องของพระวัดโสธรฯ เมื่อถึงวันนั้นก็จะทราบว่า สามารถทำงานได้หรือไม่

แฉเงินฝากวัดโสธรนับร้อยบัญชีฝาก3ธนาคารใหญ่

พระครูปลัดสันติภัทร ชุติปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร กล่าวถึงบัญชีธนาคารเงินฝากของวัดโสธรว่า มีเป็นจำนวนมากนับร้อยบัญชี ถูกฝากอยู่ใน 3 ธนาคารใหญ่ โดยจะแบ่งฝากไปตามประเภทของตู้บริจาคตามแต่ละชนิดของเงินทำบุญ โดยในแต่ละตู้จะมีบัญชีเงินฝากธนาคาร มารับฝากเงินทุกใบ แบ่งไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายของวัด

เช่น รับเงินบริจาคเพื่อเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมบำรุง ทั้ง กุฏิ หลังคา ศาลา เมรุ เพื่อดูแลซ่อมบำรุงไปทุกส่วนต่างๆ ของวัด จะมีตู้รับเงินบริจาคไว้ให้ทั้งหมด แม้แต่การเช่าพระเครื่อง พระบูชา ยังแบ่งกันไปตามแต่ละชนิดของพระ เช่น พระรูปหล่อทองเหลือง พระรุ่นหลังคาโบสถ์ รวมไปจนถึงพระที่ถูกสร้างมาในแต่ละลักษณะ ตามรุ่นต่างๆ ก็จะมีบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ละชนิดไว้รอรับ ในแต่ละรุ่น รวมมูลค่าของเงินในบัญชี คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในธนาคารกสิกรไทย

พระครูปลัดสันติภัทร กล่าวอีกว่า สำหรับรายได้ต่อวันภายในวัดโสธร นั้น ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นั้นจะมีรายได้ตั้งแต่ 3-5 แสน ไปจนถึงหนึ่งล้านบาทหากเป็นเทศกาลใหญ่ ส่วนในวันปกติธรรมดา จะมีรายได้ 2-3 แสนบาท

ขณะที่ พระครูโสภณสรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร กล่าวถึงหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร ในแต่ละรูปตามที่ได้รับมอบหมาย คือ 1.เจ้าคุณปริยัติกิจวิธาน นอกจากจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสธรแล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเป็นอาจารย์ใหญ่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธร รวมทั้งยังดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ (สาขาวัดโสธร) อีกด้วย

ส่วน 2.พระครูภาวนากิจพิลาส นั้นดูแลเกี่ยวกับ ศาลาการเปรียญ การทำบุญ การเทศนา และกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3.พระครูโสภณ สรกิจ ดูแลเกี่ยวกับฌาปนกิจ ฌาปรนสถาน เมรุวัดโสธร 4.เจ้าคุณพระพิมลภาวนาพิธาน ดูแลพระอุโบสถหลังใหม่ ทั้งเรื่องการจัดการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานที่ 5.พระครูสุนทรกิจประยุต ดูแลเกี่ยวกับโรงเจ

6.พระครูปริยัติปัญญาธร ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 7.พระครูศรีปริยัติวิมล ดูเรื่องการสอนหนังสือ พระ-เณร ดูหลักสูตรการเรียนการสอน และเป็นพระครูสอนหนังสือ 8.พระครูสิทธิวรารักษ์ เป็นผู้ช่วยในการดูแลพระอุโบสถหลังใหม่

9.พระครูโสภิตวรกิจพิพัฒน์ ดูแลโบสถ์ชั่วคราวหลังเก่า 10.พระครูปลัดสันติภัทร ดูแลด้านการเรียนการสอน การจัดตารางสอน และเป็นพระครูสอนหนังสือด้วย ร่วมทั้งยังเป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 11.พระมหาปรีชา เตชวณฺโณ เป็นพระครูสอนหนังสือภายในโรงเรียน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!