ปภ.ร่วมกับรัฐบาลแคนาดาฝึกอบรมฐานข้อมูลจัดระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ดำเนินโครงการความร่วมมือกับประเทศแคนาดา The Rapid Triage Management Workbench:RTMW ระหว่างวันที่ 3-16 พฤศจิกายน 2552 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกและจัดระบบฐานข้อมูลผู้ประสบภัยของประเทศ นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ดำเนินโครงการความร่วมมือกับประเทศแคนาดา The Rapid Triage Management Workbench:RTMW ระหว่างวันที่ 3-16 พฤศจิกายน 2552 โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสำหรับผู้จัดการระบบ (TRMW IT Training) ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2552 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของหน่วยงาน จำนวน 5 คน และหลักสูตรสำหรับผู้ใช้ระบบ RTMW (RTMW End User Training) ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติด้านการกู้ชีพ กู้ภัย และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบ RTMW อย่างน้อย 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ตลอดจนได้กำหนดให้มีการจัดประชุมทบทวนเกี่ยวกับผลของการฝึกอบรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ ผู้ประสานงานด้านการกำหนดค่า (Configuration Point of Contact) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สพฉ. รวม 3 คน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานกลาง เพื่อทบทวนผลการกำหนดค่าระบบ RTMW และผลของการฝึกอบรมหลักสูตร IT Training และ End-User Training ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RTMW End-User Training ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในโครงการฯ สำหรับดำเนินการระบบ RTMW ให้แก่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกและจัดระบบฐานข้อมูลผู้ประสบภัยของประเทศ ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!