''กรณ์-ชวรัตน์''จับมือแก้หนี้นอกระบบ

เปิดลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส.-ออมสิน 1-31 ธ.ค.นี้ ยืนยันไม่ต้องการข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งเจ้าหนี้นอกระบบ