มาร์คยันไม่มีแนวคิดนำออโตโนมีดับไฟใต้

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ระหว่างการประชุมสภาฯ ที่มี พ.อ.อภิวัน วิริยะชัย รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดย นพ.แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้สอบถามนายรัฐมนตรี เรื่องกระจายอำนาจบริหารโดยการจัดตั้งนครปัตตานี ว่า ช่วงที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศได้นำเสนอข่าว ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเชียน ว่า นายกฯ ของไทย เห็นด้วยกับการจัดตั้งเขตปกครองในรูปแบบออโตโนตนเอง เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมาเลเชีย ซึ่งต่อมา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ก็ได้เสนอตั้งนครปัตตานีขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดความสับสันว่า รัฐบาลไทยสนับสนุนให้มีการตั้งเขตปกครองพิเศษขึ้น

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ชี้แจงว่า ส่วนตัวได้ย้ำหลายครั้งว่า จะมีปัญหาในเรื่องของการตีความ เพราะคำว่า ออโตโนมี ไม่ได้มีโครงสร้างบริหารอย่างเดียว แต่จะสร้างส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้มาช่วยแก้ปัญหามากกว่า ส่วนเรื่องนครปัตตานีไม่ทราบแนวคิดของ พล.อ.ชวลิต ว่า มีโครงการสร้างบริหารอย่างไร แต่รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน เรามีนโนโยบายปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินในพื้นที่ด้วยระบบกฎหมาย ผ่านร่าง พ.ร.บ. ที่ยกฐานะ ศอ.บต.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด