มหาเถรสมาคม มอบสำนักงานพระพุทธศาสนา นำผ้าป่าสามัคคีทอดถวายแก่วัดใน จชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาเถรสมาคม มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าป่าสามัคคีทอดถวายแก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบมีหลายวัดไม่ได้รับกฐินด้วยเหตุความไม่ปลอดภัย เตรียมพร้อมงบปี 53 จำนวน 26 ล้านพัฒนากิจการคณะสงฆ์ชายแดนใต้ นางสาวจันทนา สุทธิเรื่องวงศ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อพระภิกษุที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวัดและที่พักสงฆ์จำนวนมาก ไม่มีผู้รับจองทอดผ้าพระกฐินตามธรรมเนียมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางเข้าไปทอดกฐิน สำหรับปีนี้ พบว่า มีส่วนราชการและภาคเอกชน รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวัดครบทุกแห่งแล้ว แต่ในส่วนของวัด และที่พักพระสงฆ์ ซึ่งมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ 5 รูปนั้น ไม่สามารถจะรับกฐินได้ จำนวน 57 แห่ง ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายแก่วัดและที่พักสงฆ์ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล ส่วนที่จังหวัดนราธิวาส มีเจ้าภาพครบหมดแล้ว ด้านนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำหรับงบประมาณพัฒนากิจการคณะสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงบประมาณประจำปี 2553 จำนวน 26 ล้านบาท เน้นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมในพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการเทศน์มหาชาติ อบรมพระธรรมทูต เพื่อสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ สำนักงบประมาณ ยังอนุมัติงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง อีกจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นงบสนับสนุนให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสไปสักการะสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศอินเดียและเนปาล จำนวน 120 รูป รวมทั้งเป็นงบสนับสนุนนกิจการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!