ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นายวิวัฒน์ ภาณุอำไพ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ มีภารกิจหลักด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบเทคโนโลยีการเกษตร ปรับปรุงพันธุ์พืชหลายชนิดทั้ง ลิ้นจี่ ชา มันฝรั่ง หน้าวัว กาแฟ มะคาเดเมีย รวมถึงพืชผัก และไม้ดอกนานาพันธุ์ จึงได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้บริการด้านอาหาร ที่พัก ห้องอาบน้ำแร่ และอ่างอาบน้ำแร่กลางแจ้ง รวมทั้งเปิดให้ประชาชนได้เยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันได้จริง นายวิวัฒน์ ภาณุอำไพ กล่าวอีกว่า นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนอีกด้วย หากเกษตรกร ประชาชน และนักท่องเที่ยวสนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!