ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “ณัฏฐพล” รวมกว่า 2 พันล้าน เพิ่มขึ้น 36 ล้านหลังพ้น รมว.ศธ. 7 เดือน

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “ณัฏฐพล” รวมกว่า 2 พันล้าน เพิ่มขึ้น 36 ล้านหลังพ้น รมว.ศธ. 7 เดือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ณัฏฐพล” หลังพ้นตำแหน่ง มีรวม 2 พันกว่าล้าน เพิ่มขึ้น 36 ล้านหลังพ้นตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ เป็นเวลา 7 เดือน

วันนี้ (16 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 พร้อมนางทยา ทีปสุวรรณ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยมีทรัพย์สินรวมทั้งสิน 2,016,755,733 บาท เป็นทรัพย์สินของนายณัฏฐพล 360,029,336 บาท เป็นทรัพย์สินของนางทยา 1,447,025,634 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 209,700,762 บาท และมีหนี้สินทั้งสิน 122,569,157 บาท

สำหรับทรัพย์สินของนายณัฏฐพล ประกอบด้วย เงินสด 550,000 บาท เงินฝาก 1,070,765 บาท เงินลงทุน 211,466 บาท เงินให้กู้ยืม 252,399,312 บาท ที่ดิน 104,465,767 บาท ยานพาหนะ 50,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 738,024 บาท ทรัพย์สินอื่น 544,000 บาท

ส่วนทรัพย์สินของนางทยา ประกอบด้วย เงินสด 320,000 บาท เงินฝาก 18,555,046 บาท เงินลงทุน 1,230,321,132 บาท เงินให้กู้ยืม 79,419,524 บาท ที่ดิน 1,992,000 บาท ยานพาหนะ 4,119,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 15,775,930 บาท ทรัพย์สินอื่น 96,523,000 บาท

ทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประกอบด้วย เงินฝาก 6,181,885 บาท เงินลงทุน 69,438,000 บาท ที่ดิน 98,560,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 33,416,711 บาท ซึ่งเป็นบ้าน 2 หลัง ประกอบด้วย บ้าน 2 ชั้น และ 5 ชั้น อยู่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. โดยมีนายณัฏฐพลและนางทยาเป็นผู้พักอาศัยร่วม

สำหรับยานพาหนะ แจ้งไว้ทั้งหมด 8 รายการ โดยนายณัฏฐพล คือ จักรยาน 1 คัน มูลค่า 50,000 บาท รถจักรยานยนต์ Ducati มูลค่า 249,000 บาท รถยนต์ Volkswagen มูลค่า 1,200,000 บาท รถยนต์ Land Rover มูลค่า 1,790,000 บาท ส่วนของนางทยา ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 4 คัน รถยนต์ 2 คัน และจักรยาน 3 คัน

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ นายณัฏฐพล แจ้งไว้ขณะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ว่า มีทรัพย์สินรวม 2,115,587,449 บาท พบว่า ทรัพย์สินลดลง 98,831,716 บาท แต่พอเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อพ้นจากตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 นายณัฏฐพล แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 1,980,629,068 บาท หนี้สิน 122,396,841 บาท ดังนั้นครั้งนี้ นายณัฏฐพล จึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 36,126,665 บาท