''สุเทพ'' ยันไม่เจรจา ''พูโล''

รองนายกฯไม่รับลูก''พูโล'' ขอนายกฯมาเลย์เป็นตัวกลางเจรจาแก้ปัญหาไฟใต้ เชื่อไม่นำไปสู่การแก้ปัญหา

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด