การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเมืงเพื่อการท่องเที่ยว "ระโนดมรดกลุมน้ำทะเลสาบสงขลา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว "ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา แจ้งว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว "ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เรื่องโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว "ะโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเชิงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนระโนด ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ป็นประธาน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอระ โนดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนระโนด ซึ่งเป็นมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ประชาชนในพื้นที่ จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ ให้ดำรงอยู่เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!