สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทอดผ้าป่าให้กับวัดที่ไม่มีผู้รับจองกฐินใน พท.จ.ชายแดนภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทอดผ้าป่าให้กับวัดที่ไม่มีผู้รับจองกฐินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ที่วัดเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ในนามผู้แทนมหาเถรสมาคม นายวิทยา พานิชพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีถวายให้กับวัด และที่พักสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีผู้รับจองเป็นเจ้าภาพ โดยมีพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดยะลา และคณะสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 57 วัด เข้าร่วมในพิธี และรับมอบผ้าป่า ด้านนายนพรัตน์ เบญจวัฒนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาและในปี 2552 มหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายแก่วัด และ ที่พักสงฆ์ ซึ่งมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ 5 รูป ไม่สามารถทอดกฐินได้ จำนวน 57 วัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่วัด และ ที่พักสงฆ์ พระภิกษุในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีถวาย สำหรับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2552 ประกอบด้วยจังหวัดยะลา จำนวน 18 วัดจังหวัดปัตตานี จำนวน 10 วัด จังหวัดสงขลา จำนวน 12 วัด และจังหวัดสตูล จำนวน 17 รวมทั้งสิ้น 57 วัด ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีเจ้าภาหมดแล้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคเพื่อนำรายได้ทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ กองทุนผู้ประสบอุบัติภัยภาคใต้ เลขที่บัญชี 059 0 01219 3 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบูรณะและพัฒนาวัด กองพุทธศาสนสถาน โทร. 02- 441- 4536 ,02- 441 - 4539 หรือที่ฝ่ายคลัง กองกลาง โทร. 02-441- 4519 20

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด