รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ประกันสังคมจีน สนใจระบบการดูแลผู้ประกันตนของไทย โดยเฉพาะการจ่ายเงินห

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ประกันสังคมจีน สนใจระบบการดูแลผู้ประกันตนของไทย โดยเฉพาะการจ่ายเงินหลังเกษียณอายุ พร้อมระบุมีแนวคิดจะขยายการเกษียณอายุของผู้ประกันตน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังนายดัย เซียงหลง ประธานกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าพบว่า เป็นการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการของสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ของไทยและจีน โดยประธานประกันสังคมจีนสนใจ ระบบการดูแลผู้ประกันตนเมื่ออายุครบ 55 ปี ของ สปส. เรื่องเงินรายได้หลังเกษียณอายุ เนื่องจากในประเทศจีนดูแลคนจำนวนมาก จึงมาขอแลกเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินอัตราเฉลี่ยต่อเดือนและอายุเฉลี่ยของคนไทย นอกจากนี้ ยังสอบถามแนวคิดการจ่ายเงินในกองทุนชราภาพของ สปส.ว่า เน้นการคุ้มทุนหรือเฉลี่ยจากอัตราการดำรงชีพ ซึ่งได้ชี้แจงว่าการจ่ายเงินหลังเกษียณอายุของไทยเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นายไพฑูรย์ยังกล่าวอีกว่า ในอนาคต สปส. มีแนวคิดที่จะขยายการเกษียณอายุของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี และเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน เพื่อความมั่นคงของกองทุนและสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกันตนด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด