ปลุกลูกเสือมีบทบาทในสังคม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภาย หลังการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางการดำเนินกิจการลูกเสือในปี 2553 โดยจะเน้นทั้ง 2 ส่วน คือ ลูกเสือทั่วไป และ ลูกเสือชาวบ้าน โดยในส่วนของ ลูกเสือทั่วไปจะเน้นการเพิ่มขีดความสามารถประสิทธิภาพ และปรับหลักสูตรจัดอบรมสำหรับเป็นผู้บริหารลูกเสือ รวมถึงการเป็นวิทยากรเพื่อไปอบรมลูกเสือทั่วประเท ส่วนลูกเสือชาวบ้านจะเน้นการอบรมให้สามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันยังได้มอบให้นำนโยบาย 3 ดี ไปปรับเข้ากับหลักของลูกเสือให้สอดคล้องกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ตนยังได้มอบให้สำนักงนเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเตรียมจัดงานวชิราวุธ ประจำปี 2552 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน โดยจะระดมลูกเสือทั้ง 2 ส่วนมาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศ

ต่อจากนี้ไปลูกเสือจะต้องมีบทบาทในสังคมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย และการต่อต้านยาเสพติด รมว. ศธ. กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!