ตีกรอบมาตรฐานคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (กดชย.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการจัดทำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน 10 มาตรฐานย่อย และ 32 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1.มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 2.มาตรฐานด้านบุคลากร 3.มาตรฐานด้านสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.มาตรฐานด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย และ5.มาตรฐานด้านสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยจะมีกาดลองนำร่องระยะหนึ่งก่อนใช้บังคับและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เด็กเล็กประมาณ 20,000 แห่ง มีเด็กในความรับผิดชอบประมาณ 860,000 คน และมีผู้ดูแล ประมาณ 47,000 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการดูแลคุณภาพศูนย์เด็กเล็กของรัฐแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการ รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดทำศูนย์เด็กเล็กด้วย โดยได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาในเรื่องการลดหย่อนภาษี ให้นำการลงทุนด้านศูนย์เด็กเล็กมาเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่เป็นอยู่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาว่าในอนาคตจะกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมได้หรือไม่ว่าในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กด้วย ทั้งนี้การจัดทำกรอบมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว ถือเป็นการทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปฐมวัย หรือ TQF ที่จะสอดรับกันทั้งระบบตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!