ศาลปค.ตัดสินสกอ.ชนะเด็กฟ้องลิดรอนสิทธิโอเน็ต

ศาลปค.ตัดสินสกอ.ชนะเด็กฟ้องลิดรอนสิทธิโอเน็ต

ศาลปกครองกลางชี้ขาดสกอ.ชนะคดีเด็กฟ้องลิดรอนสิทธิใช้คะแนนโอเน็ตได้เฉพาะปีที่จบการศึกษา ขณะที่ หมอกมลพรรณ เผยศาลอุทธรณ์รับพิจารณาฟ้องจุรินทร์ ฐานนิ่งเฉย ไม่ยับยั้งแอดมิชชั่นส์ พร้อมเตรียมเดินหน้าฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

(4พ.ย.)จากกรณีที่ นายชัยวิชิต เจษฎาภัทรกุล เป็นผู้ยื่นฟ้องร้องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อศาลปกครองตั้งแต่เดือนพ.ค. 2551 โดยระบุว่า ตนเองจบการศึกษาชั้นม. 6 จากร.ร.วัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา 2528 และจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2549 และต้องการเปลี่ยนอาชีพมาทำงานด้านกฎหมาย จึงอยากสมัครคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านกฎหมาย แต่ในปี 2549 มีการเปลี่ยนแปลงระบบคัดเลือกจาก เอนทรานซ์ มาเป็นแอดมิชชั่นส์ และกำหนดให้ผู้สมัครคัดเลือกต้องใช้คะแนนสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคัดเลือก ซึ่งตนเองได้เข้าสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2549 และ 2550 เพื่อนำคะแนนมาใช้ในช่วงดังกล่าว แต่ผลสอบตนไม่ผ่านการคัดเลือก

ต่อมา ในปี 2551 จึงนำคะแนนสอบโอเน็ตในปี 2549 ที่ได้สอบมายื่นอีกครั้ง เพราะจากการคำนวณคะแนนของตนเองสูงกว่าคะแนนขั้นต่ำของคณะนิติ ฯ จุฬาฯ แต่พบว่าตัวเองไม่ผ่านการคัดเลือก และได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ สกอ.ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลการคัดเลือกในขณะนั้น ได้คำตอบว่า ตนเองขาดคุณสมบัติตามระเบียบการคัดเลือกที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้สมัครต้องใช้คะแนนสอบโอเน็ต ในปีที่ตัวเองจบการศึกษาชั้นม. 6 เท่านั้นมายื่นพิจารณาคัดเลือก

นายชัยวิชิต กล่าวอ้างต่อไปว่า ในปีที่ตัวเองจบการศึกษาเป็นปีที่ยังไม่มีระบบสอบโอเน็ตจึงไม่เป็นธรรม ไม่เสมอภาค เป็นการลิดรอนสิทธิ์นร.ที่เรียนจบก่อนปีการศึกษา 2549 ที่จะกำหนดกฏเกณฑ์เช่นนี้ในระบบการคัดเลือก จึงขอให้ศาลพิจารณาว่าการนำระบบแอดมิชชั่นส์มาใช้ และการจำกัดให้ใช้คะแนนสอบโอเน็ต เฉพาะปีที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกจบการศึกษาชั้นม. 6 เท่านั้นมายื่นประกอบการพิจารณาคัดเลือก เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ (4 พ.ย.2552 )ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาว่าประเด็นทั้ง 2 ถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการปรับเปลี่ยนระบบคัดเลือกนศ.เข้าเรียนมหาวิทยาลัย เป็นอำนาจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่กระทำได้ตามกฎหมายการจัดตั้งสถาบัน การปรับระบบคัดเลือกเป็นมติของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ส่วนสกอ.ที่ถูกเด็กนร.ฟ้องร้องเป็นเพียงผู้ประสานงานและดำเนินการคัดเลือกแทนมหาวิทยาลัยต่างๆเท่านั้น อีกทั้งเหตุผลการจำกัดให้ผู้สมัครแอดมิชชั่นส์ใช้คะแนนสอบโอเน็ตในปีที่ตัวเองจบการศึกษาชั้นม. 6 เพียงครั้งเดียวเท่านั้นมายื่นคัดเลือก เรื่องนี้ สกอ.ได้มาชี้แจ้งว่า การสอบโอเน็ตเป็นการสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นม.ปลายของเด็ก เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นดัชนีบ่งชี้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้นร.แต่ละคนจึงสามารถเข้ารับการทดสอบโอเน็ตได้ครั้งเดียวในปีที่ตนเองจบการศึกษาเท่านั้น ทำให้คุณสมบัติของการนำคะแนนโอเน็ตมาใช้ต้องกำหนดให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของการสอบโอเน็ตศาลด้วย

ศาลปกครอง ยังให้เหตุผลอีกว่า กรณีที่ผู้จบการศึกษาไม่ตรงกับปีที่สอบโอเน็ต ถือเป็นการเยียวยา และเกณฑ์การคัดเลือก ก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า การคัดเลือกนศ.เข้าเรียนมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Admission ในปีการศึกษา 2549 และ2550 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนระบบคัดเลือกใหม่ๆ ได้พิจารณาเยียวยาให้ผู้ที่จบการศึกษาชั้นม.6 ก่อนปีการศึกษา 2549 สามารถสอบโอเน็ต และนำคะแนนมาใช้คัดเลือกได้ในช่วง 2 ปีดังกล่าว ดังนั้น ศาลเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกได้ให้โอกาสกับผู้จบการศึกษาก่อนปี 2549 พอสมควรแล้ว

ด้าน พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายฯเป็นโจทย์ยื่นอุทธรณ์ฟ้องอาญา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ และ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ยับยั้งการใช้ระบบแอดมิชชั่นส์ นั้น ล่าสุดศาลอุทธรณ์รับพิจารณาคำฟ้องแล้ว และให้โจทย์ส่งสำนวนแก้ไขภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับสำนวนฟ้อง นอกจากนี้ ทางเครือข่ายฯ ยังได้เตรียมที่จะฟ้องเพิ่มเติมกรณีเดียวกัน ได้แก่ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือ สทศ. ,ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธาน ทปอ. และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะรองประธาน ทปอ.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์