จ.สตูล จัดทำโครงการเรารักเมืองไทย ไทยเข้มแข็ง ใช้พื้นที่ตำบลคลองขุด นำร่องแห่งแรกในประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล จัดทำโครงการเรารักเมืองไทย ไทยเข้มแข็ง ใช้พื้นที่ตำบลคลองขุด นำร่องแห่งแรกในประเทศไทย นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการเรารักเมืองไทย ไทยเข้มแข็ง จังหวัดสตูล ในวันนี้(4 พ.ย.)ที่สำนักงานกำนันตำบลคลองขุด บ้านนายสุรินทร์ ผ่องสุวรรณ ถนนเขาจีน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อใช้พื้นที่ตำบลคลองขุด เป็นตำบลนำร่อง ภายใต้ความร่วมมือของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองขุด หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการเรารักเมืองไทย ไทยเข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดสตูล มีความรู้รักสามัคคี มีความเลื่อมใสในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้กำหนดให้ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นตำบลนำร่องแห่งแรกในประเทศไทย จัดให้มีเสาธงชาติ และป้ายบอกตำแหน่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งในโอกาสต่อไปจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดสตูล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด