ศธ. เตรียมนำกรอบมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติมาบังคับใช้และประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประมาณ 20,00

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำกรอบมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติมาบังคับใช้และประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประมาณ 20,000 แห่งทั่วประเทศ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(กดชย.) ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการจัดทำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน 10 มาตรฐานย่อย และ 32 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐานด้านสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยจะมีการนำมาตรฐานและตัวบ่งชี้ดังกล่าว ไปทดลองนำร่อง และนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ก่อนจะนำไปใช้บังคับและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประมาณ 20,000 แห่งทั่วประเทศ นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบการ รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม จัดทำศูนย์เด็กเล็กเพิ่มขึ้นโดยได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณา ให้นำการลงทุนด้านศูนย์เด็กเล็กมาแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่เป็นอยู่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาว่าในอนาคตจะกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จะต้องให้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กด้วยได้หรือไม่ ทั้งนี้การจัดทำกรอบมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว ถือเป็นการทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปฐมวัย หรือ TQF ที่จะสอดรับกันทั้งระบบตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!