ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.22 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานต้นไม้มงคลในโครงการ "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำต้นไม้ดังกล่าวไปปลูกในที่ทำการของแต่ล่ะหน่วยงาน และร่วมกับข้าราชการ ประชาชน ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549-2551 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า ความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับในวันนี้ นับว่าน่ายินดียิ่ง เพราะเป็นผลจากความอุตสาหะพากเพียรในการเล่าเรียน เชื่อว่า บัณฑิตทุกคนล้วนได้รับการอบรมหล่อหลอมมาเป็นอย่างดีแล้ว เนื่องด้วยพลศึกษาคือศาสตร์แห่งการสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ซึ่งมิได้หมายความถึงความสมบูรณ์ทางกายเท่านั้น หากยังต้องมีสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรมประกอบพร้อมกันอีกด้วย จึงขอให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณค่า สมกับที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ โดยนำความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งคุณสมบัติอันดีที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ให้เป็นประโยนชน์ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเอง แก่สังคม และประเทศชาติต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!