สภาวุ่นไม่เลิก ส.ส.เพื่อไทย วอล์คเอาท์

ส.ส.เพื่อไทย วอล์คเอาท์ออกจากห้องประชุม เหตุไม่พอใจ ''ประธาน'' เสียบบัตรแสดงตนจนทำให้ครบองค์ประชุม