โรงพยาบาลคลองใหญ่เป็นต้นแบบโรงพยาบาลสานรักผู้สูงอายุ ติด 1 ใน 25 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นต้นแบบโรงพยาบาลสานรักผู้สูงอายุ ติด 1 ใน 25 โรงพยาบาลทั่วประเทศ นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการยืดระยะเวลาสุขภาพดี รวมกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยการดำเนินงานร่วมกับภาคีสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ Home Health Care และการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร ขยายพื้นที่ในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และพัฒนารูปแบบตัวอย่างโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปบทเรียนในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตราด นายแพทย์โชคชัย กล่าวอีกว่า ศูนย์อนามัยที่ 3 คัดเลือกจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐาน โดยพัฒนาในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญ่ สรุปบทเรียนเพื่อหารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐาน เป็นรูปแบบของจังหวัดตราด และเผยแพร่เป็นตัวอย่างในเวทีระดับประเทศ (1 ใน 12 จังหวัดนำร่อง) ซึ่งในขณะนี้โรงพยาบาลคลองใหญ่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสานรักผู้สูงอายุ ติด 1 ใน 25 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดตราดจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลแหลมงอบต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!