สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สถาบั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ในพื้นที่ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในทุกอำเภอของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนสงขลาจัดตั้งในอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย มีฐานะเป็นสำนักภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในส่วนของจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรตำแหน่งให้กับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 54 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 20 อัตรา ประจำโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 34 อัตรา มีนายดาลัน นุงอาหลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะเป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่ ก็พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการดูแล และเป็นที่พึ่งให้กับโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในพื้นที่ โดยบุคลากรของสำนักงานทุกคนมีความตั้งใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ สามารถติ ชม หรือให้คำแนะนำได้ ณ ที่ทำการซึ่งตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 ด้านทิศเหนือ หรือที่เว็บไซด์ของสำนักงานฯ www.opes.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7472-4721

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!