จุรินทร์กำชับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ นำนโยบาย 3 ดีไปปรับให้สอดคล้องกับหลักการของลูกเสือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำชับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ นำนโยบาย 3 ดีไปปรับให้สอดคล้องกับหลักการของลูกเสือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติว่า ได้มีการหารือกันถึงแนวทางการดำเนินการของลูกเสือในปี 2553 โดยจะเน้นทั้ง 2 ส่วน คือ ลูกเสือทั่วไป และลูกเสือชาวบ้าน โดยกิจกรรมในส่วนของลูกเสือทั่วไปจะเน้นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ รวมถึงปรับหลักสูตรการจัดอบรมสำหรับผู้บริหารลูกเสือ และการเป็นวิทยากรเพื่อไปอบรมลูกเสือทั่วประเทศ สำหรับลูกเสือชาวบ้านจะเน้นการอบรมให้สามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันยังได้มอบให้นำนโยบาย 3 ดี ไปปรับให้สอดคล้องกับหลักการของลูกเสือ ทั้งเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ต่อต้านการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ได้มอบให้สำนักเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ ไปเตรียมการจัดงานวชิราวุธ ประจำปี 2552 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะมีการระดมลูกเสือทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศ พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์/4พฤศจิกายน2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!