ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2553 (4 พ.ย.52)ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จะเปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2553 ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้มีทักษะฝีมือเพียงพอในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำหรับสาขาที่เปิดการฝึกอบรม คือ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น พนักงานบรรทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 039-521-961-3 ต่อ 109-113 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด