กยศ. ร่วมกับ ศาลแขวงลำปาง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ ศาลแขวงลำปาง ได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนาย ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับศาลแขวงลำปาง ได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ระหว่างวันที่ 15 17 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น. ณ ศาลแขวงลำปาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนาย มีโอกาสมากขึ้นในการผ่อนผันการชำระหนี้ ทราบผลการไกล่เกลี่ยทันที ผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไป และจะถูกดำเนินคดีในปี 2553 ซึ่งในจังหวัดลำปางมีผู้ค้างชำระในปี 2553 จำนวน 2,568 ราย โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะมาทำแทนได้ กรณีผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ให้นำสำเนาใบมรณะบัตรของผู้ค้ำประกันมาแสดง หรือกรณีผู้ค้ำประกันไม่สามารถติดต่อได้ ให้ผู้กู้จัดหาผู้ค้ำประกันรายใหม่มาแทน โดยต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน พร้อมนำหลักฐานการรับเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันคนใหม่ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิพิเศษ ลดเบี้ยปรับให้ในอัตราร้อยละ 80 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมชำระเงินกู้ยืมทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ(ปิดบัญชี) หรือ ลดเบี้ยปรับให้ในอัตราร้อยละ 50 กรณีที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อผ่อนชำระเป็นรายเดือน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!