รพ. จุฬาฯ ขอเชิญตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากฟรี ในโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ในปัจจุบันชายไทยที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มักพบว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตประมาณร้อยละ 50 และเมื่ออายุ 70 - 80 ปี พบว่าร้อยละ 75 มีอาการต่อมลูกหมากโตประมาณร้อยละ 50 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพเรื้อรังตามมา และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติการณ์มะเร็งต่อมลูกหมากจะสูงขึ้นตามอายุ ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารมงาน "โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ภายในงานจะมีการให้บริการตรวจภาวะต่อมลูกหมากโต และการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแก่ประชาชน โดยผู้ลงทะเบียน 150 ท่านแรก จะได้รับบริการเจาะเลือดหาระดับ serum PSA (Prostatic specific antigen) พร้อมการบรรยาย เรื่อง การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีต่าง ๆ ประกอบด้วย การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด, การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง, การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องแบบมีหุ่นยนต์ช่วย, การรักาด้วยการฝังแร่ ,การรักษาด้วยวิธีการฉายแสงภายนอก และการรักษาด้วยวิธีการใช้ฮออร์โมน ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 08.00 12.00 น. ณ ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณจันทรัสม์ ศรีทรัพย์พานิช หรือคุณทิตยา โพธิปัญญาธรรม โทรศัพท์ 02-438-0900 หรือ 089-661-8866

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!