ปลัดฯ ไอซีที ชี้ การซ้อมเตือนภัยภัยพิบัติ จ.ชุมพร เป็นการสร้างความรู้การใช้เครื่องมือ รับมือภัยพิบัต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงไอซีที ระบุ การฝึกซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติพร้อมรำลึกเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ จังหวัดชุมพร เป็นการสร้างความรู้แก่ประชาชนด้านการใช้ระบบการสื่อสารเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกด้วย นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติพร้อมรำลึกเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ ที่จ.ชุมพร ว่า การฝึกซ้อมดังกล่าวไม่เพียงแต่การซ้อมหนีภัยและรำลึกเหตุการณ์พายุเกย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวางแผนและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารหลักและโครงข่ายสื่อสารสำรอง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและรูปแบบการจัดเตรียมคู่มือ อุปกรณ์ บุคลากร ที่จะใช้เป็นเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมในระบบหลักและระบบสำรอง ตลอดจนการจัดทำข้อกำหนดและคู่มือการใช้ความถี่วิทยุกลางร่วมกัน เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อจำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ ในพื้นที่ของการซ้อมรับมือภัยพิบัติ ยังมีการซักซ้อมการปฏิบัติของเครือข่ายอาสาสมัครด้านสื่อสารโทรคมนาคม ให้เป็นผู้ช่วยกระจายข่าวสารเตือนภัยและเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่ที่เกิดภัย ในนาม เพื่อนเตือนภัย รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการเตือนภัยก่อนล่วงหน้า และการจัดเตรียมข่ายสื่อสารไว้รองรับกรณีที่เกิดภัยพิบัติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมด้านการเตือนภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!