ก.ล.ต.ผนึกสมาคม บลจ.จัดชั้นความเสี่ยงกองทุน

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมประจำไตรมาสร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคม บลจ.) ว่า ก.ล.ต. และสมาคมฯ มีมติร่วมกันกำหนดมาตรการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมให้เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ เนื่องจากปัจจุบันกองทุนรวมได้พัฒนาจนมีรูปแบบการลงทุนในตราสารที่เข้าใจง่าย ไปถึงตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้บริษัทจัดการจัดกลุ่มกองทุนรวมตามระดับความเสี่ยง โดยใช้ตัวเลข 1-8 จากน้อยไปหามาก เพื่อให้เป็นวิธีสื่อสารให้แก่ผู้ลงทุนแบบเข้าใจง่าย ผู้ลงทุนต้องลงนามยืนยันว่าตนได้เข้าใจถึงระดับความเสี่ยงนั้นแล้ว รวมทั้งกำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ประกาศรับซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการ โดยจะกำหนดให้กองทุนดังกล่าวลงทุนเฉพาะตราสารที่มีคุณภาพสูงและมีสภาพคล่อง อายุคงเหลือของตราสารในกองจะต้องไม่ยาวเกินไป หากมีการลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีจำนวนไม่มากนักและต้องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!