ศูนย์คุณธรรมจับมือเอกชน

ปั้นพนักงานจิตอาสาสำเร็จ

น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) กล่าวว่า จากการที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชียจัดโครงการการสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาพนักงานจิตอาสาในองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนำร่องในบริษัทเอกชน 16 บริษัทนั้น ขณะนี้โครง การได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว พบว่า บริษัทที่เข้าร่วมโครงการเน้นพัฒนาพนักงานให้มีจิตอาสาและจิตสำึกสาธารณะมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม อีกทั้งทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น

ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวต่อไปว่า ศูนย์คุณธรรม จะมีการมอบโล่ให้แก่บริษัทที่ส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะทั้ง 16 บริษัท ในวันที่ 4 พ.ย.นี้ ที่โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดย 16 บริษัทดังกล่าว ประกอบ ด้วย 1. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 2. บริษัท บางจากปิโตรเลียม 3. บริษัท ทิพยประกันภัย 4. บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 5.บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) 6. บริษัท โกลเด้นครีม 7. ธนาคารเกียรตินาคิน 8. บริษัท โคเน่ ไทยลิฟท์ 9. บริษัท พิก แฟมิลี่ 10. บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ 11.บริษัท เพียวไบโอดีเซล 12. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 13. บริษัท สวิฟท์ 14. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 15.บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 16.บริษัท วันเดอร์เวิร์ลโปรดัคส์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับทราบถึงแบบอย่างการส่งเสริมจิตสาธารณะต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด