ครม.ไฟเขียว 19 สถาบันการอาชีวะ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 พ.ย. ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ตามที่ ศธ.เสนอ โดยให้รวมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มีอยู่ 414 แห่ง เป็น 19 สถาบัน การอาชีวศึกษา เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดบูรณาการ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัละนำไปสู่การเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีเอกภาพ และสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รมว.ศธ. กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ จะมุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติ 70-75% และวิชาการ 25-30% เพื่อเป็นแกนหลักในการเพิ่มสัดส่วนการเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น จากสัดส่วนสายสามัญต่อสายอาชีพปัจจุบันที่ 60 : 40 เป็น 35 : 65 เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ ศธ. พิจารณาว่า ในเบื้องต้นจะจัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษาจำนวนเท่าไหร่ และจะให้ครบ 19 สถาบัน ภายในกี่ปี ซึ่งตนจะมอบหมายให้ สอศ. ไปพิจารณาดำเนินการตามความพร้อมต่อไป นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ. ไปจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TQF ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำมาเป็นกรอบให้สถาบันการอาชีวศึกษายึดเป็นมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาต่อไป.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!