''ชัยวุฒิ''เซ็ง ทปอ.เมินปรับแอดมิชชั่น

หวั่นถูกใช้เป็นข้ออ้างรับตรงเพิ่มขึ้น มทร.เผยลดรบตรงปี 53 ไม่ทันแน่นอน

จากที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติยืนยันองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น ปี 2553 และปี 2554 ให้คงใช้เหมือนเดิม โดยไม่มีการเพิ่มการสอบต่าง ๆ เช่น การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ที่ขอให้แยกข้อสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT2 เป็นสอบเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา และสอบความถนัดทางด้านศิลปกรรม หรือ PAT 6 นั้น นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของ ทปอ. ซึ่งคงจะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว แต่ส่วนตัวมองว่ามติดังกล่าวจะทำให้ควบคุมการรับตรงในปี 2553-2554 ได้ยาก เพราะเดิมได้ขอให้คณะต่าง ๆ มาเสนอว่า ต้องการใช้องค์ประกอบใดบ้างในการคัดเลือก เพื่อ ทปอ.จะได้ปรและทุกคณะจะได้รับตรงน้อยลง แต่เมื่อ ทปอ.ไม่ทำตามข้อเสนอก็จะทำให้คณะต่าง ๆ นำมาเป็นข้ออ้างรับตรงมากขึ้นได้

รศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) กล่าวว่า ตนไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อสรุปของ ทปอ. ที่ไม่ให้แยกข้อสอบวิทย์ และคิดว่าคณะวิทย์ของหลายมหาวิทยาลัยจะหันไปรับตรงมากขึ้น โดยบางแห่งอาจจะรับถึง 100% ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ ทวท.จะมีการหารือกัน เพื่อหาทางออกของปัญหานี้ต่อไป

รศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ทุกมหาวิทยาลัยรู้ดีว่าคณะวิทย์ไม่ใช่คณะยอดนิยมที่เด็กอยากเรียน แต่การที่เสนอให้แยกสอบเพื่อกระตุ้นให้เด็กหันมาเห็นความสำคัญของแต่ละวิชา และสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ จึงอยากให้ ทปอ. เข้าใจด้วยว่า เหตุผลที่ขอแยกสอบไม่ได้ทพื่อดึงเด็กมาเรียน หรือเพิ่มภาระให้เด็ก แต่เสนอเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง กล่าวว่า โดยปกติไม่ว่า ศธ.จะมีนโยบายอะไรออกมาในฐานะผู้ปฏิบัติก็พร้อมที่จะดำเนินการอยู่แล้ว แต่สำหรับนโยบายที่จะให้ลดจำนวนรับตรงให้เหลือ 50% นั้น มทร. ทั้ง 9 แห่ง คงไม่สามารถทำได้ทันในปีการศึกษา 2553 เพราะหลายแห่งได้มีการกำหนดจำนวนการรับและเปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าจะยกเลิกคงจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายแน่นอน.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!