ครม.อนุมัติหลักการให้ผู้ประกันตน 2,025 คนที่ตกค้างได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน 2,000 บาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการให้ผู้ประกันตน 2,025 คนที่ตกค้างได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน 2,000 บาท โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนโดยตรง นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการจ่ายเช็คช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 25 กันยายน 2552 และการนำเงินส่งคืนคลังสำหรับเช็คช่วยชาติ รอบที่ 1 5 จำนวน 117,497 ฉบับ มูลค่า 234,994,000 ล้านบาท รวมทั้ง อนุมัติหลักการให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท และได้ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพต่อสำนักงานประกันสังคมแล้วให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ และให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าว โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนโดยตรง ส่วนผู้ประกันตน 2,025 คนที่ตกค้างยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพภายในกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบรับรองยืนยันชัดเจนแล้ว เนื่องจากขณะนี้สิ้นสุดความตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในการออกเช็คช่วยชาติให้กับผู้ประกันตน จึงควรใช้แนวทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนที่มีสิทธิเช่นเดียวกับกรณีผู้ประกันตนในต่างประเทศ โดยกระทรวงแรงงานได้ให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการขอกันเงินงบประมาณเบิกเหลื่อมปีที่ไว้แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด