ส.ส.ปชป.5จว.ใต้ จี้รัฐสางปัญหา

ฝากถึง''บิ๊กจิ๋ว''หากลงใต้ ให้รักษาศีลข้อ 4 พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ไม่ใช่ทำเพื่อพรรคการเมือง