อนุมัติกว่าหมื่นล.สร้างเขื่อนทดน้ำผาจุก

ครม.อนุมัติสร้างเขื่อนทดน้ำผาจุก อุตรดิตถ์ เห็นชอบซื้อที่ดินตั้งวัดสังฆปทีป ในอังกฤษ ขยายเวลาทำประวัติแรงงานต่างด้าว