ชมรมภาษาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเบตง จัดการเรียนการสอนภาษาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมภาษาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเบตง จัดการเรียนการสอนภาษาสัมพันธ์ นางลดาวัลย์ โพธิวิจิตร เลขานุการ ประธานชมรมภาษาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเบตง กล่าวว่า ด้วยชมรมภาษาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเบตง จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเรียนภาษาสัมพันธ์ หลักสูตร 50 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 หลักสูตร ไดก่ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มาลายูกลาง มาลายูท้องถิ่นและอาหรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้สำหรับการติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวันให้กับข้าราชการ เยาวชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 และเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 - 24 ธันวาคม 2552 ทุกวันจันทร์ วัพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 19.00 น. 21.00 น. ณ โรงเรียน เบตงวีระราษฎร์ประสาน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่คณะกรรมการชมรมภาษาสัมพันธ์ โทร 073-230-892 หรือ 089-462-3264 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด