จันทบุรีประชุมเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งาน 300 ปีชุมชนชาวคริสต์เมืองจันท์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานเปิดตำนาน 300 ปีชุมชนชาวคริสต์ เมืองจันท์ ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวร่วมงาน ที่จัดฉลองวัดคริสต์อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี วันนี้ (3 พ.ย.52) ที่พักคณะสงฆ์ วัดโรมันคาทอลิก จังหวัดจันทบุรี บาทหลวงวิเชียร ฉันทศิริยกุล รองเจ้าอาวาส วัดโรมันคาทอลิกจังหวัดจันทบุรี ได้เรียกประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งาน เปิดตำนาน 300 ปี ชุมชนชาวคริสต์ เมืองจันท์ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลาง เขต 4 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อนำมาเป็นข้มูลประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติทราบและสนใจที่จะเดินทางมาร่วมชมงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี และฉลอง 300 ปีชุมชนชาวคริสต์ ในจังหวัดจันทบุรี ที่กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7-12 ธันวาคม 2552 โดยมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางคริสต์ศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ย้อนอดีตวัฒนธรรมของชุมชน 3 เชื้อชาติ ญวน จีน และไทยโบราณ จัดอย่างยิ่งใหญ่ อาทิ การแสดง แสง สี เสียง ม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ นิทรรศการมีชีวิต ประวัติศาสตร์คริสตชนในอาณาจักรสยาม จากเมืองญวนพึ่งพระบรมโพธิสมภาร การออกร้านจำหน่ายอาหารโบราณ อาหารพื้นบ้าน ถนนสายวัฒนธรรม ลานกิจกรรมเยาวชน การแสดงของชุมชน และักเรียน - นักศึกษา ชื่นชมสถาปัตยกรรมโกธิคโบสถ์โรมันคาทอลิก ที่สวยงามที่สุดในเอเชีย ประดับด้วยกระจกสีที่ตกแต่งเป็นภาพนักบุญต่าง ๆ ตื่นตางดงามกับ องค์แม่พระประดับพลอยกว่า 200,000 เม็ด ทุกอย่างเปิดให้ชมฟรี พร้อมมีรถบริการรับ ส่ง สำหรับการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดแถลงข่าว ทั้งในส่วนกลาง ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และแถลงข่าวในจังหวัดจันทบุรี ที่บริเวณลาน หน้าโบสถ์วัดโรมันคาทอลิก ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!