ผอ.สวท.ด่านซ้าย ได้รับเกียรติบัตรผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (สวท.ด่านซ้าย) ได้รับเกียรติบัตรผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552 พร้อมครูสุวิทย์ สารเงิน จากโรงเรียนนาด้วงวิทยาในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ที่ห้องประชุมประชุม ศาลากลางจังหวัดเลย ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้น ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2552 โดยนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดการคัดเลือกบุคลากรในแวดวงการใช้ภาษาไทย เพื่อเสนอรายชื่อเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552 (29 กรกฎาคม ของทุกปี) สำหรับปี พ.ศ.2552 ได้พิจารณาคัดเลือกให้ ผู้อำนวยการ สวท.ด่านซ้าย ได้รับเกียรติบัตรผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และ นายสุวิทย์ สารเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน นาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้รับเกียรติบัตรผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ในโอกาสนี้ ยังมีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกหลายสาขาอาทิ นายสมโภชน์ บรรเทา, นางสุพัตรา สุพรหมจักร และไฝ สันติภาพ เป็นต้น นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาไทย (เกียรตินิยม อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปริญญาโทไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา (เกรด 4.00) จากสถาบันเดียวกัน และปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยในฐานะการเป็นพิธีกร ในงานพิธี รัฐพิธี ระดับจังหวัดและระดับชาติ เป็นผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการอภิปราย เป็นนักจัดรายการวิทยุ ผู้บรรยายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในงานสำคัญ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาภาษาไทย วิชาภาษาและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวท.ด่านซ้าย ส่วนนายสุวิทย์ สารเงิน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาชีพรับราชการครู สอนวิชาภาษาไทยมีความสามารถในด้านการเป็นศิลปินพื้นบ้าน นักร้อง หมอลำ และใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารเป็นที่ประจักษ์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!