ปศุสัตว์พัทลุง เตรียมหญ้าสด แห้ง และเวชภัณฑ์รองรับการขาดแคลนอาหารสัตว์ช่วงน้ำท่วม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปศุสัตว์พัทลุงเตรียมแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ขาดแคลนอาหารในช่วงพฤศจิกายน - มกราคม จัดหญ้าสด หญ้าแห้ง และเวชภัณฑ์รองรับ พร้อมประสานงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล และตรัง ขอความช่วยเหลือหากหญ้าสดหมดลง นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงถือเป็นแหล่งผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญของภาคใต้ อาทิ โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ ในปี 2551 สามารถสร้างรายได้จากการ ส่งผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ออกจำหน่ายต่างจังหวัด ประมาณ 2,300 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วง เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ของแต่ละปี จังหวัดพัทลุง จะประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก จนทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ เป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ สำนักงานปศุสัตว์จึงได้จัดเตรียมหญ้าสดในสถานีอาหารสัตว์ จังหวัดพัทลุง ทั้งในพื้นที่ อำเภอศรีบรรพต และพื้นที่ อำเภอตะโหมด รองรับปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว พร้อมกันนั้นก็ได้ประสานงานไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง เพื่อขออนุเคราะห์หญ้าสด หากจำนวนหญ้าในพื้นที่ จังหวัดพัทลุงหมดลง นายไพโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการป้องกันโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมนั้น ขณะนี้ทางสำนักงานได้เตรียมเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ไว้พร้อมแล้วเช่นกัน ซึ่งหากสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรล้มป่วยลง หรือเป็นโรคระบาดก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านตลอด 24 ชั่วโมง ทางสำนักงานได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รองรับการให้การช่วยเหลือไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด