รพ.ตราด จัดเวทีสะท้อนภาพลักษณ์โรงพยาบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลตราด จัดเวทีสะท้อนภาพลักษณ์โรงพยาบาล ตามโครงการรวมใจสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (3 พ.ย. 52) นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด กล่าวภายหลังการจัดเวที "รับฟังนโยบายและสะท้อนภาพลักษณืโรงพยาบาลตราด ว่า การจัดเวทีครั้งนี้ โรงพยาบาลตราดจัดขึ้นตามโครงการรวมใจสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดเวทีครั้งนี้ได้เชิญบุคลากรทั้งภายในโรงพยาบาล ผู้เข้ารับบริการ รวมไปถึงส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราดกว่า 150 คนเข้าร่วม เพื่อรับฟังความต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล อันนำสู่การพัฒนาเพื่อให้สามารถบริการให้ถูกใจผู้เข้ารับบริการ อย่างไรก็ตามจากการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีนี้ พบว่า สิ่งที่ต้องการพัฒนามี ด้านต่าง ๆ อาทิ การดูแลรักษาผู้ป่วยจากสิทธิต่าง ๆ ของผู้ป่วยจะต้องมีความเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งสิทธิของราชการ สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังจะมีการปรับปรุงในข้อเรียกร้องในเรื่องระบบการให้กำลังใจผู้ป่วยประดุจดั่งเป็นญาติของตัวเจ้าหน้าที่เอง ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลตราดจะได้นำผลที่ได้จาการจัดเวทีในครั้งนี้มาดำเนินปรับเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!