สาธารณสุขปากน้ำเตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีแนวโน้มระบาดเพิ่มในช่วงปลายปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่มีแนวโน้มจะระบาดเพิ่มในช่วงปลายปี นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ อากาศจะเย็นลง ทำให้ความชื้นในอากาศสูง เชื้อไวรัสจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น ประชาชนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้น จึงขอเตือนประชาชนให้ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด จะช่วยลดการติดเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแนะนำการป้องกันโรคโดยรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที พักผ่อนให้เพียงพอ ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ หากเข้าไปในที่ชุมชนหนาแน่นควรสวมหน้ากากอนามัย ประชาชนทั่วไป หากพบตนเองป่วยเป็นไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ ให้หยุดเรียน หยุดทำงาน เป็นเวลา 7 วัน ให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด