สาธารณสุขปากน้ำเตือนภัยโรคในช่วงฤดูหนาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนประชาชนให้ระวังโรคในฤดูหนาว โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุมักจะเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งจากการเฝ้าระวังโรคทางด้านระบาดวิทยา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 ตุลาคม 2552 พบว่า ประชาชนเจ็บป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 1,675 คน เสียชีวิต 4 คน (รวมไข้หวัดใหญ่ 2009) ปอดบวม จำนวน 1,664 คน เสียชีวิต 20 คน หัด จำนวน 183 คน หัดเยอรมัน จำนวน 52 คน อีสุกอีใส จำนวน 2,205 คน อุจจาระร่วง จำนวน 18,634 คน สำนังานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว ควรสวมเสื้อผ้าให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ไม่ใช้ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า เครื่องใช้ ของเล่นร่วมกับผู้ป่วย พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนแออัด หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น รถโดยสารประจำทาง โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า เป็นต้น ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี หากมีอาการ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้มูกไหล ไอ เจ็บหรือแสบคอ ควรนอนพักมากๆ ดื่มน้ำบ่อยๆ ใช้ผ้าปิดจมูกปากเวลาไอ จาม ถ้าตัวร้อนมากควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว กินยาลดไข้ อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 2 3 วัน แต่หากมีอาการไอมากขึ้น หรือมีไข้สูงเกิน 5 วัน ควรรีบไปสถานพยาบาล โดยเฉพาะเด็กเล็กหากหายใจหอบเหนื่อยหรือหายใจแรง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ และการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน คือกินนมแม่อย่างเดียว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด