สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 - 2553 นางผุสดี ชุมภูทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ดำเนินโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552-2553 ภายใต้หัวข้อ "ร่วมทำสิ่งดีๆ ที่แตกต่าง เพื่อเรา...เพื่อโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ต่อสังคม ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 อายุระหว่าง 12-15 ปี ที่รักการทำงานกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และสนใจอยากเป็นหนึ่งในแฟนต้ายุวทูต ซึ่งปีนี้ได้ยกระดับมาตรฐานของโครงการให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และสอดคล้อง ต่อการพัฒนาเยาวชนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องรวมกลุ่มกันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน พร้อมที่ปรึกษา 1 ท่าน เขียนแนะนำทีมและเขียนรายละเอียดโครงการที่จะทำ ในหัวข้อ "ร่วมทำสิ่งดีๆ ที่แตกต่าง เพื่อเรา...เพื่อโลก ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งมาที่ โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย เลขที่ 214 หมู่ 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.fyathai.com หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 โดยจะคัดเลือกรอบแรกต้นมกราคม 2553 ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละภาคจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โล่เกียรติยศฯ และทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท พร้อมได้เดินทางไปทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับเยาวชนสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีโอกาสเข้าร่วมงาน EXPO ณ นครเซี่ยงไฮ้ สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2651-6834

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!