จ.ตราด เผยผลการจัดโครงการ "คนตราดไรุ้ง มุ่งสู่สุขภาพดี สู่ทุกชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด เผยผลการจัดโครงการ "คนตราดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี สู่ทุกชุมชน (3 พ.ย.52) นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดได้จัดโครงการ "คนตราดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี แก่คณะหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน ผู้สูงอายุ และขยายผลไปยังประชาชนทั้งจังหวัด ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยขอให้ทุกคนร่วมออกกำลังกายเป็นเวลา 30 นาที สัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย 3 วัน เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชนไร้พุง และรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยกรมอนามัยส่งเสริมคนไทยไร้พุง ได้ตั้งเกณฑ์การวินิจฉัยอ้วนลงพุงไว้ว่า ผู้หญิงต้องวัดรอบพุงไม่เกิน 80 เซนติเมตร ส่วนผู้ชายต้องไม่เกิน 90 เซนติเมตร สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องมาจากจังหวัดตราด มีผู้เจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกส่วนและไม่ออกกำลังกาย ทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกปี การจัดกิจกรรมรณรงค์นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและช่วยให้การเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ลดน้อยลงได้และทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีพลังในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!